Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR).

 

1. Despre noi

S.C. MOB CONFORT S.R.L., cu sediul social în str. Bariera Vâlcii nr. 18, 200100, Craiova, judeţ Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/361/1999, C.I.F.: RO 11842373, gestionează platforma www.mob-confort.ro.
Datele noastre de contact sunt:
E-mail: mobconfort@outlook.com  
Telefon: 0744663140

 

2. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

S.C. MOB CONFORT S.R.L., în calitatea sa de OPERATOR, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților persoane fizice, reprezentanților persoanelor juridice și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.
Datele cu caracter personal sunt:
- Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
- Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
- Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
- Exacte și actualizate în termen;
- Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
- Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

3. Care sunt tipurile de date prelucrate

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont pe www.mob-confort.ro , ne transmiteți: numele, prenumele, adresa de e-mail;
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
În cazul în care nu ne furnizați aceste date care sunt necesare încheierii contractului cu dumneavoastră, nu vă putem furniza produsele noastre.
Este posibil, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru www.mob-confort.ro. Pentru mai multe informații vă invităm să consultați Politica de cookies.

 

4. Care sunt temeiurile legale și scopurile pe care se bazează prelucrarea datelor

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
4.1. Pentru încheierea și executarea unui contract între S.C. MOB CONFORT S.R.L. și dumneavoastră și îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin, în următoarele scopuri:
a) Crearea și administrarea contului pe platforma www.mob-confort.ro ;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv confirmarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Oferire de asistență cu privire la problemele de orice natură referitoare la o comandă sau un bun achiziționat;
d) Returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform legislației aplicabile;
4.2. Pe baƶa consimțământului dumneavoastră oferit în prealabil, în următoarele scopuri:
a) Transmiterea de oferte, promoții pentru produsele noastre
b) Transmiterea informațiilor privind campaniile de marketing organizate
Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi.
4.3. În vederea realizării unui interes legitim – cel de a ne promova produsele
În anumite situații, activitățile de marketing se bazează pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. S.C. MOB CONFORT S.R.L. va lua toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie încălcate.

 

5. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale de arhivare a documentelor.

 

6. Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
• furnizorilor de servicii de curierat/transport;
• furnizorilor de servicii de plată/bancare;
• furnizorilor de servicii de marketing;
• furnizorilor de servicii IT;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

7. Măsuri de protecție și garanții

S.C. MOB CONFORT S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

8. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către GDPR:
• Dreptul de acces;
• Dreptul de rectificare;
• Dreptul la ștergere;
• Dreptul la restricționarea prelucrării;
• Dreptul la portabilitate;
• Dreptul la opoziție a prelucrării;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
• Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

9. Feedback

Este o modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client față de un produs. Puteți fi contactat de un operator, în urma achiziționării unui produs, pentru a vă spune părerea despre produs, dar și cea referitoare la serviciile oferite de noi.

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa mobconfort@outlook.com