#BetterSleep by Moblesse INSTAGRAM

REGULAMENT CONCURS

   1. ORGANIZATOR

   Concursul este realizat de S.C. MOB CONFORT S.R.L.,  cu sediul in Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 18, C.U.I. RO11842373, număr de înregistrare la Reg. Comerțului J16/361/1999, având drepturi depline asupra siteului www.mob-confort.ro și asupra contului de instagram MOBLESSE.RO

   2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

   Concursul se desfășoară în perioada 11.08.2022- 15.08.2022.

   3. LOCUL DE DESFĂȘURARE

   Concursul se organizează și se desfășoară pe teritoriul României, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de instagram a firmei S.C. MOB CONFORT S.R.L., denumită MOBLESSE.RO

   4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

   În cadrul concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României, având o vârstă minimă de 18 ani. Angajații firmei S.C. MOB CONFORT S.R.L. nu vor putea participa la concurs și nici rudele acestora de gradul 1.

   5. PREMIUL

Premiul este oferit de către organizator către 2 câștigători și constă în:

-   PREMIUL 1 - 2 perne colecția Lovera

 PREMIUL 2 - o pilota colecția Lovera

   

   6. MODALITATE DE ACORDARE A PREMIULUI

   Vor fi extrași 2 Câștigători, în data de 15.08.2022, începând cu ora 15:00, prin intermediul site-ului commentpicker.com , de către Organizator și vor fi anunțati pe pagina de instagram MOBLESSE.RO

   Câștigătorii premiilor vor intra în posesia acestora în maxim 10 zile lucrătoare, de la data primirii de către Organizator a copiilor dupa cartea de identitate a Câștigătorilor, împreună cu adresa la care fiecare dorește livrarea premiului, daca aceasta diferă de adresa trecută în cartea de identitate. Organizatorul se va ocupa de livrare la adresele cerute de către Câștigători și va suporta costurile de livrare pe teritoriul României.

   În cazul în care în 24 de ore de la data extragerii, Câștigătorii nu își revendică premiul și nu trimit copia după cartea de identitate, precum și adresa de livrare, acesta va pierde dreptul de atribuire al premiului. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua o nouă extragere și a desemna un nou câștigător sau alți doi câștigători.
Copia dupa cartea de identitate este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor Organizatorului de declarare la instituțiile statului, dacă este cazul.

   Obligația de calcul, virare și declarare a impozitului aferent premiului revine Organizatorului. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau obligații financiare legate de premiul oferit.

   7. CONDIȚII DE PARTICIPARE

   Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să îndeplineasca următoarele condiții

-  Să dea FOLLOW (URMAREȘTE) paginilor de instragram: MOBILA MOB CONFORT si MOBLESSE.RO

-  Să dea LIKE și SAVE postării oficiale a concursului #BetterSleep by Moblesse

-  Să scrie un comentariu la postarea oficială a concursului #BetterSleep bby MOBLESSE, prin care să eticheteze 3 prieteni. Pentru mai multe șanse de câștig, se acceptă comentariile multiple, dacă se etichetează prieteni diferiți, atâta timp cât conturile sunt valide și active. Se vor elimina comentariile duplicate (identice).

-  Să dea SHARE/ REPOST la STORY cu o postare la alegere de pe pagina MOBLESSE.RO. Pentru a valida condiția, STORY-ul trebuie să fie public și să includă etichetarea paginii MOBLESSE.RO . În cazul în care participantul are contul privat, trebuie să facă un SCREENSHOT (captură de ecran) și să îl trimită prin mesaj privat în momentul în care a postat la STORY, către pagina MOBLESSE.RO .

   8. CONDIȚII GENERALE

 • Decizia de acordare a premiului apartine în totalitate firmei S.C. MOB CONFORT S.R.L.  Angajații firmei S.C. MOB CONFORT S.R.L. nu vor putea participa la concurs și nici rudele acestora de gradul 1.
 • Vârsta minimă pentru participare este 18 ani.
 • Nu se iau în calcul conturile care furnizează informații false.
 • Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală și neechivocă a prezentului regulament.
 • Vor fi eligibili pentru extragere doar participanții care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs. Daca din cauza setărilor de confidențialitate/Privacy ale participantului, sau din orice alte motive, comentariul nu este vizibil pentru Organizator sau pentru alți participanți, acesta nu va putea fi inclus în concurs.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a anula participarea concurenților care editează comentariile postate, care folosesc un limbaj licențios sau ale căror comentarii nu sunt vizibile pentru organizator, indiferent de motiv.
 • Premiul se acordă pe baza unui act de identitate și a unui proces verbal de predare-primire.
 • În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut.
 • Acest concurs nu este afiliat sau administrat de Instagram sau Facebook.
 • Imposibilitatea unuia/ ambilor Câștigători de a intra în posesia premiului din cadrul acestui concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere.
 • Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani.
 • În cazul refuzului Câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării conform prezentului Regulament, aceștia vor pierde dreptul de atribuire a câștigului.  În acest caz, se va organiza o nouă extragere pentru stabilirea unor noi Câștigători. În cazul în care nici următorii Câștigători nu îndeplinesc condițiile atribuirii premiului, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul altor participanți. 

   9. PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   Scopul acestor proceduri este acela de a garanta securitatea informațiilor cu caracter personal operate de către firma S.C. MOB CONFORT S.R.L.

   Mob Confort operează date cu caracter personal, în conformitate cu regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

   Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate prin prezentul regulament, participanții și câștigătorul premiului concursului își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premilor și îndeplinirii obligaților fiscale ale organizatorilor de promoții.

   Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul acestui concurs de către Organizator, nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul este obligat la dezvăluire în temeiul legislației în vigoare.

   Persoanele fizice participante la concurs au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat; dreptul de acces la datele personale; dreptul de a rectifica datele personale; dreptul de restricționare a prelucrării datelor; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a fi uitat; dreptul de a se adresa justiției. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la concurs poate trimite o solicitare la office@mob-confort.ro

   10. ALTE PREVEDERI

   Regulamentul de desfășurare al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul www.mob-confort.ro. Linkul va fi afișat inclusiv în BIO, pe pagina de instagram a firmei, denumită MOBLESSE.RO, pe perioada desfășurării concursului.

   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau a completa prezentul regulament, precum și de a înceta sau a suspenda concursul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la modificările survenite, prin publicarea actualizărilor și a Regulamentului, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

   Participantul la concurs este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii sau imagini neadecvate sau cu drepturi de autor.